Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Podrobnosti k otevření škol 25. 5. 2020

Vážení rodiče,  

blíží se 25.květen, den, ke kterému jsme mnozí z nás upínali svou naději v ukončení distanční výuky. Těšili jsme se na opravdové setkání s dětmi ve třídách, na opravdové vyučování tváří v tvář, ruku v ruce. I přestože k nám z médií doléhaly informace, že provoz škol bude znovu obnoven za jiných podmínek, než za kterých jsme se v březnu rozešli, doufali jsme, že omezení nebudou příliš striktní a že si v nich budeme moci najít svou cestičku. Cestičku, na které bychom mohli začít děti sytit zejména sociálními kontakty, po kterých v období karantény hladověly. Po přečtení metodického pokynu MŠMT jsme však zjistili, že pravidla jsou velmi striktní a nekompromisní a cestičku pro waldorfské vyučování v nich hledáme jen ztěží.  

Vzhledem k tomu, že jsme zaměstnanci registrované základní školy, pravidla metodického pokynu budeme respektovat a dodržovat, ač s nimi uvnitř nás samých nesouhlasíme a ač nám mnohá připadají neadekvátní. 

Čas strávený společně s dětmi se i přesto budeme snažit užít. Naše třídy nám naštěstí umožňují dost prostoru, abychom se všichni i s ohledem na nařízená pravidla do tříd bez větších potíží  vešli. Budeme hodně chodit ven – do lesa a do zámecké zahrady. V tomto směru jsme využili zdravý rozum, jak nás k tomu nabádá sám ministr školství (podrobněji zde).  

Jen znovu připomínám – že s ohledem na možnosti rodičů a s ohledem na to, že naprostá většina dětí do školy přijde, bude distanční výuka probíhat pouze v omezeném režimu, tedy v režimu samostatného doplňování probrané látky dle pokynů učitele. Nedohodnete-li se s třídní učitelkou na jiném způsobu.

                 Za kolegium učitelů a vedení školy – Katarína Hurychová, ředitelka školy

V přiložených dokumentech si prosím pozorně přečtěte, jaké podmínky bude potřeba při pobytu ve škole dodržovat. Věnujte této problematice dostatek času, protože se jedná o opravdu zásadní témata. 

– Dodatek ke školnímu řádu na období od 25. 5. do 26. 6. 2020 (29. a 30. 6. platí již dříve vyhlášené ředitelské volno)

– Dodatek ke školnímu řádu, verze pro žáky (pro Vaši informaci, s tímto zněním seznámíme žáky v první den školy)

– Potvrzení o bezinfekčnosti (přineste v první školní den, následně každé pondělí – pošleme Vám po dětech předvyplněné do zásoby).

– Rozhodnutí ředitelky k úhradám za školní družinu za květen a červen 2020 a za kroužky ve 2. pololetí šk. r. 2019/2020.

Jak vidíte, přípravy jsou v plném proudu. Na děti se těšíme a vše bereme s humorem.

Jak bude takový omezený provoz školy vypadat se můžete podívat zde.

Myslím, že si to i přes všechna nastavená omezení společně užijeme! 🙂

Krásné dny,

Katarína Hurychová, ředitelka školy

 

 
 
 
 
2020-05 Rozhodnutí ředitelky - k úhradě ŠD za 05-06 20
Titulek : (1 MB)
Název : 2020-05-rozhodnuti-reditelky-k-uhrade-sd-za-05-06-20.pdf
Dodatek ke školnímu řádu - žáci
Titulek : (15 KB)
Název : dodatek-ke-skolnimu-radu-zaci.docx
ochrana_zdravi_zs
Titulek : (974 KB)
Název : ochrana_zdravi_zs.pdf
příloha_čestné_prohlášení
Titulek : (269 KB)
Název : priloha_cestne_prohlaseni-2.pdf