Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Stanovisko waldorfských škol k současným podmínkám vzdělávání

Od 25. 5. 2020 obnovila Svobodná základní škola, o.p.s. svůj provoz. V souladu s metodickými pokyny MŠMT jsme však byli nuceni sáhnout po řadě opatření a zavést ve třídách trochu jiný rytmus, než jsme zvyklí. Jsme velice rádi, že se nám žáci sešli v tak hojném počtu a že přeci jen je možné – byť omezeně – ve výuce pokračovat.

Trápí nás ale velice, že výuka je nyní přizpůsobena požadavkům, které nám velmi svazují ruce v naší pedagogické práci. Jsme škola waldorfská a ve svých učebních prioritách máme mimo jiné pohyb a zdravé střídání individuální, skupinové a rytmické činnosti, akcent na sociální kontakty a rozvoj sociálních dovedností, pěstování společenství ve třídě a mnoho dalšího. Snažíme se vyjít dětem vstříc ve výukových činnostech tak, aby se cítili dobře, snažíme se chodit ven (ne vždy tomu přeje počasí).

Nicméně nelze v takových podmínkách plně pracovat tak, jak bychom si přáli. Mnoho z dobrých a kvalitních vzdělávacích metod nyní nelze aplikovat.

Je samozřejmé, že mohou nastat situace, které jsou mimořádné, a je nutné na ně mimořádně reagovat. Je nutné chránit zdraví dětí, ale je také důležité hledět na zdraví dítěte v celém širším kontextu, nikoli pouze jednosměrně, např. pouze k hygienickým opatřením. Zdravý vývoj dítěte zahrnuje dostatek pohybu, zdravého sociálního kontaktu a individuální přístup a rozvoj širokého spektra dovedností, který souzní se vzdělávacími principy a nároky na vzdělání adekvátní věku dítěte.

Protože není vyloučeno, že se podobná mimořádná situace může kdykoli opakovat (dle vyjádření pana ministra Plagy je varianta „zavírat“ v budoucnu  školy v době respiračních onemocnění možná), Rada asociace waldorfských škol ČR se nad touto problematikou také zamýšlí a snaží se připravit na možný další vývoj.

Asociace waldorfských škol ČR se připojila ke stanovisku pedagogicko-lékařské pracovní skupiny Witten/Herdecke pod záštitou aliance Eliantstanovisko.

Nyní pracujeme pro budoucnost. Ve spolupráci s rodiči, kteří jsou v pracovní skupině Strategie, vzdělávání a komunikace, připravíme stanovisko naší školy. Toto stanovisko bude předáno Asociaci waldorfských škol ČR a společně s vyjádřeními a podněty dalších škol Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy –  s cílem nastavit fungování škol v době mimořádných situací tak smysluplně, aby zůstala svoboda a lidskost, možnost naplňovat školní vzdělávací programy škol a zachovat kontinuitu vzdělávání.