Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Modernizace a vybavení výukových prostor školy

Ve školním roce 2020/2021 zahájila Svobodná základní škola, o.p.s. vzdělávání na 2. stupni základní školy. Jsme školou stále postupně vznikající a rozvíjející se. Od 1. 9. 2021 se ve škole vzdělává 111 žáků v 1. až 7. ročníku základní školy.

S přípravou a vybavením 2. stupně ZŠ je spojena velká finanční zátěž. Jde o nákupy vybavení a pomůcek, které budou žákům školy sloužit řadu let. Se zahájením vzdělávání na 2. stupni jde však jednorázově o velké částky, které jsou pro rozpočet neziskové organizace velmi zatěžující. I proto skončilo hospodaření Svobodné základní školy, o.p.s. v roce 2020 ztrátou ve výši 136 tis. Kč. A to i přesto, že se pro rozvoj zázemí školy podařilo v roce 2020 získat poměrně významnou finanční podporu (blíže viz projekty zaměřené na rozvoj a vybavení 2. stupně ZŠ).

Jen s kvalitním a moderním vybavením může Svobodná základní škola, o.p.s. může naplňovat vzdělávací cíle deklarované v zakládací listině i ve školním vzdělávacím programu. Každá finanční pomoc spojená s rozvojem materiálního zázemí pro žáky 2. stupně ZŠ je proto velmi vítaná. 

 

 

 

Děkujeme proto velmi Ústeckému kraji, který v roce 2021 podpořil další modernizaci a vybavení výukových prostor školy částkou 20 000 Kč. Celkový rozpočet projektu je ve výši 53 500 Kč a bude spolufinancován z darů a vlastních prostředků školy. Výsledkem projektu bude zakoupené vybavení pro výuku přírodovědných předmětů, výtvarné a pracovní výchovy.