Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Rozvoj a vybavení 2. stupně ZŠ

Ve školním roce 2020/2021 zahajujeme vzdělávání na 2. stupni základní školy. S přípravou a vybavením 2. stupně ZŠ je spojena velká finanční zátěž. Děkujeme proto velice všem níže uvedeným nadacím za podporu:

REKONSTRUKCE DÍLEN

Nadace Software AG Stiftung finančně podpořila dotací ve výši 50 000 Euro rekonstrukci keramické a dřevařské dílny, včetně přilehlého atria . 

VYBAVENÍ DÍLEN A NÁKUP PIÁNA

Na vybavení dílen a nákup piána přispěla nadace Stiftung für Heimpädagogik částkou 6 043 Euro.

NÁKUP PŘÍRODOVĚDNÝCH POMŮCEK A VYBAVENÍ

Dále jsme obdrželi 10 000 Euro od organizace Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. na nákup přírodovědných pomůcek a vybavení školy. 

 

 

 

NAKUP ŠKOLNÍCH LAVIC

Finanční podporu od Nadačního fondu Waldorf ve výši 5 000 Kč jsme využili ke spolufinancování nákupu nových školních lavic. Konkrétně jsme za tuto částku pořídili dvě školní jednolavice.