Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Stanovisko k revizi základního vzdělávání

V současné době probíhá tzv. velká revize Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (podrobnosti zde). Asociace waldorfských škol ČR (AWŠ ČR) má své zástupce také ve Stálé konferenci asociací ve vzdělávání (SKAV).

SKAV vydala v těchto dnech své stanovisko a tiskovou zprávu k Revizi RVP ZV (k prostudování k dispozici zde nebo v příloze).

Svobodná ZŠ se ke stanovisku připojuje a podporuje ho. 

SKAV_RevizeRVP_podle-SKAV_2022_A4
Titulek : (213 KB)
Název : skav_revizervp_podle-skav_2022_a4.pdf
TZ-Stanovisko-SKAV-k-revizi-RVP
Titulek : (118 KB)
Název : tz-stanovisko-skav-k-revizi-rvp.pdf