Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Zápis do 1. třídy (r. 2020)

Podrobné informace k organizaci zápisu naleznete zde.

Pro případ, kdy počet podaných žádostí převyšuje kapacitu ročníku, jsou stanovena tato kritéria přijetí.

Informace k odkladu povinné školní docházky jsou uveřejněny zde.

Podklady k individuálnímu vzdělávání žáka dle § 41 školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění) jsou zveřejněny zde.