Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Zápisy do 1. třídy / Dny otevřených dveří

Podrobné informace k organizaci zápisu naleznete zde.

Pro případ, kdy počet podaných žádostí převyšuje kapacitu ročníku, jsou stanovena tato kritéria přijetí.

Informace k odkladu povinné školní docházky jsou uveřejněny zde.

Podklady k individuálnímu vzdělávání žáka dle § 41 školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění) jsou zveřejněny zde.

UPŘESNĚNÍ VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI V ČR:

Předzápisová setkání pro zájemce – není jasné, zda vůbec budou moci proběhnout. Pokud by neproběhlo ani jedno takové setkání, pak se k účasti na těchto setkáních v kritériích přijetí v tomto roce nepřihlíží. V případě, že bude umožněno alespoň jedno takové setkání, je možné v kritériích přijetí uplatnit i potvrzení o účasti z minulého školního roku.

Dny otevřených dveří –  sledujte prosím naše webové stránky. V případě, že dny otevřených dveří nebudou umožněny, plánujeme na březen online besedu se zájemci a také individuální prohlídky školy, případně také náslechy ve výuce. Informace včas zveřejníme. Zájemci o individuální prohlídku či náslech ve výuce, pište prosím již nyní na adresu zastupce@svobodnazs.cz. 

V mezičase můžete využít čas a nastudovat si více o naší škole i waldorfské pedagogice – například:

  • základní informace o waldorfské pedagogice pro rodiče (zde
  • koncept školy (zde)
  • inspirativní videa z waldorfského prostředí (zde)

Brzy snad na viděnou. Těšíme se na setkání…