Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Zpráva ČŠI 2016

Vážení rodiče, vážení příznivci školy,

Ve dnech 24.-25. února 2016 v naší škole proběhla inspekce ČŠI. Zprávu z jejího průběhu a hodnocení naleznete v přiloženém souboru.

Inspekce hodnotila naši školu velmi pozitivně. V oblasti „průběhu vzdělávání vzhledem ke vzdělávacím programům“ jsme dokonce obdrželi nejvyšší hodnocení. Potvrzuje se, že správně aplikovaná waldorfská pedagogika je výbornou vzdělávací alternativou. Cituji ze zprávy: „Průběh vzdělávání je na výborné úrovni. Škola naplňuje zaměření a cíle stanovené ve školním vzdělávacím programu. Důraz klade na všestranný rozvoj osobnosti a nadání každého žáka dle jeho schopností.“

Inpekční zpráva ČŠI 2016
Titulek : Inpekční zpráva ČŠI 2016 (2 MB)
Název : 2016-03-15-inspekcni-zprava.pdf