Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

ONLINE ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče.

Vzhledem k opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k organizaci zápisů (viz příloha) nám všem nezbývá, než se této situaci přizpůsobit.

Naše škola volí tento přístup:

1) Formální zápis online

2) „Zápis pro děti“ – jakmile odezní preventivní opatření a bude nám umožněn návrat zpět do školy

 

K bodu 1) – FORMÁLNÍ ZÁPIS ONLINE

Své dítě budete moci zapsat ke vzdělávání na naší škole s využitím aplikace Škola online.

Kdykoliv v rozmezí 1. 4. až 30. 4. prosím klikněte na odkaz ZÁPIS ONLINE na našich webových stránkách a vyplňte požadované údaje.

Po vyplnění všech potřebných údajů a odeslání elektronické verze Vám bude e-mailem zaslána přihláška ke vzdělávání v PDF verzi. Tuto prosím doručte do školy jedním z následujících způsobů:

 • Odešlete datovou schránkou na adresu xf3fjtu,
 • Odešlete elektronicky podepsané prostřednictvím e-mailu na adresu reditel@svobodnazs.cz,
 • Odešlete podepsané doporučeně poštou na adresu Třebušín 115, 412 01 Litoměřice (v takovém případě požádejte poštu o potvrzení doručení formou SMS),
 • Doručte podepsané do poštovní schránky školy na adrese Třebušín 115 (doručení Vám následně potvrdíme).

K vyplněné žádosti prosím doložte kopii či sken:

 • rodného listu dítěte,
 • potvrzení o vzdělání v oblasti waldorfské pedagogiky (pokud máte),
 • potvrzení z účasti na předzápisovém setkání pro zájemce (pokud jste se setkání zúčastnili).

Poznámka 1: Vygenerovaná PDF přihláška je obsáhlejší – vyžaduje některé další údaje. Ty však není nutné v této fázi vyplňovat.

Poznámka 2: Je možné, že Vám systém Školy online oznámí v potvrzovacím mailu přidělený termín zápisu. Tento prosím ignorujte. Škola online s ohledem na letošní situaci „zápisů na dálku“ pracuje na odstranění této nadbytečné informace.

Nezbytná upřesnění a doplnění

 • I žáci, kterým byl loni udělen odklad, se musí znovu účastnit zápisu.
 • Pokud uvažujte o odkladu, podejte si prosím co nejdříve žádost o odklad povinné docházky (ke stažení zde). Žádost je nutno doložit vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Tyto přílohy není v současné situaci nezbytné dokládat – doložíte, jakmile to situace v zemi umožní.
 • Pokud uvažujete o odkladu, pokud je Vaše dítě narozené v červenci či srpnu nebo pokud víte, že Vaše dítě bude do budoucna potřebovat při vzdělávání podpůrná opatření (například asistenta pedagoga, speciální pomůcky atp.), prosím, využijte možnosti kontaktovat naši speciální pedagožku Karolínu Ranglovou – bude Vám k dispozici ke konzultacím vždy v PO a ÚT mezi 9 a 13h na telefonním čísle 732 602 373. Využijte prosím této možnosti. Konzultace může být prospěšná nejen Vám, ale také nám – např. včas zajistit asistenta pedagoga pro Vaše dítě.
 • V této souvislosti připojuji desatero pro rodiče dětí předškolního věku.
 • Pokud uvažujete o podání žádosti o individuální vzdělávání žáka, zašlete prosím tuto žádost spolu s žádostí o zápis dítěte. Opět platí, že vyjádření školského poradenského zařízení doložíte později, jakmile to situace v zemi umožní.
 • Na našich stránkách jsou již minimálně ¼ roku zveřejněna kritéria přijetí pro případ, pokud by počet podaných žádostí převýšil kapacitu ročníku. Tato kritéria zůstávají v platnosti. Pouze u kritéria „Účast na předzápisovém setkání pro zájemce“ činí maximální možná hodnota 2 body. Bod za „Účast na hlavním vyučování (epoše)“ získávají i ti zájemci, kteří byly ke dni 11.3. přihlášeni na náslech na epoše v rámci březnového dne otevřených dveří. Skutečnosti potřebné pro doložení splnění kritérií – např. potvrzení o vzdělání v oblasti waldorfské pedagogiky nebo potvrzení z účasti na předzápisovém setkání pro zájemce (resp. jejich kopie či sken) – prosím odešlete spolu s vyplněnou žádosti o přijetí.
 • Kapacita ročníku je pro školní rok 2020/2021 nastavena na 18 žáků. Domníváme se, že by měla být dostatečná – v každém případě alespoň pro toho, kdo projevil snahu se o naší škole dozvědět více (náslech na epoše či na předzápisovém setkání).
 • Jak jistě víte, můžete se zapsat na více škol. Toto zdůrazňuji zejména z toho důvodu, že jsme nemohli dokončit proces vzájemného poznávání se. A z tohoto důvodu tedy možná ještě necítíte, že byste měli pro své rozhodnutí – kterou školu vybrat – dostatek informací. K tomu můžeme nabídnou následující:
  • Každý všední den jsem mezi 9. a 13. hodinou k dispozici na telefonu, abych zodpověděla Vaše dotazy, které Vám možná ještě nebyly zodpovězeny. V této souvislosti připojuji:
   • Manuál pro rodiče waldorfského předškoláka.
   • Soubor „Uvědomuji si“, který zvědomuje otázky, na které někteří rodiče v průběhu vzdělávání narážejí a řeší je. M.j. i kvůli tomu jsme v letošním roce zavedli cyklus předzápisových setkání pro rodiče.
   • Pro zajímavost přikládám i statistiku úspěšnosti absolventů waldorfských škol při přijímacích zkouškách na střední školy (data z roku 2019).
  • Celý květen ještě poběží lhůta předcházející vydání rozhodnutí o přijetí dítěte ke vzdělávání. Do konce května tak máte prostor své rozhodnutí přehodnotit. Do té doby věřím, že nás pustí do školy zpět a budete moci navštívit ukázkovou hodinu, abyste měli možnost prožít waldorfskou pedagogiku na vlastní kůži.
  • A pokud by nás náhodou do školy v tomto školním roce již nepustili, pak se dá změnit názor i do konce srpna nebo v průběhu září přestoupit na jinou školu – pokud by Vám snad náš systém vzdělávání nevyhovoval…
 • A ještě jedna informace, která Vás určitě velmi zajímá – v současné době jednáme se třemi zájemci o post učitele v 1. třídě (z toho 2 jsou muži). Před koncem května bude učitel/ka vybrán/a a prostřednictvím našich webových stránek Vám bude představen/a. Je běžnou praxí na naší škole, že se učitel před zahájením školního roku setká s rodiči (a na akcích školy obvykle i s dětmi) a o budoucím žáčkovi či žákyni společně pohovoří. Učitel tak v první třídě nevítá neznámé tváře, ale těší se na konkrétní osobnosti, které již mohl do určité míry poznat a na jejich vzdělávání se připravit.

K bodu 2) – „ZÁPIS PRO DĚTI“

Účast na zápisu vnímáme jako velice důležitý přechodový rituál.

Nedokážeme si vůbec představit, že by si jej dítě neprožilo.

Proto se určitě – v souladu s doporučením v textu opatření MŠMT – uskuteční.

Jen ještě nevíme kdy – snad již v květnu. A pokud ne, tak nejpozději v srpnu.

V každém případě Vám o tom dámě včas vědět.

 

Vážení rodiče, omlouvám se za tak obsáhlé informační. Nutí mne k tomu daná situace. Přála bych si, abyste měli všechny potřebné informace pro zdárný průběh zápisu i pro Vaše rozhodnutí o budoucím vzdělávání Vašich dětí.

Jak jsem již uvedla – pokud potřebujete cokoliv dovysvětlit, neváhejte se na mne obrátit.

Srdečně Vás zdravím a těším se s řadou z Vás na (snad brzké) osobní setkání.

Katarína Hurychová

Desatero pro rodiče
Titulek : (206 KB)
Název : desatero-pro-rodice-2.pdf
Manuál rodičů waldorfského předškoláka
Titulek : (1 MB)
Název : manual-rodicu-waldorfskeho-predskolaka-2.pdf
priloha_764296515_1_Opatření MŠMT
Titulek : (557 KB)
Název : priloha_764296515_1_opatreni-msmt.pdf
Úspěšnost absolventů WZŠ 2019
Titulek : (15 KB)
Název : uspesnost-absolventu-wzs-2019.xlsx
Uvědomuji si
Titulek : (14 KB)
Název : uvedomuji-si.docx
waldorf15_web
Titulek : (2 MB)
Název : waldorf15_web-2.pdf