Svobodná základní škola, o.p.s.

Kontakty

Svobodná základní škola, o.p.s.; sídlo: Třebušín 115, 412 01 Litoměřice
IČO 02 562 707; IZO 181 066 335; RED IZO 691 007 641; ID dat. schránka: xf3fjtu; Číslo účtu: 2400695437/2010
Facebook školy: https://www.facebook.com/svobodnazs

Obecně prospěšná společnost
Funkce Jméno Telefon Email
Ředitelka o.p.s. Katarína Hurychová 720 694 808 reditel@svobodnazs.cz
Předsedkyně správní rady Kristýna Brabcová 732 709 150 zastupce@svobodnazs.cz
       
Svobodná základní škola
Funkce Jméno Telefon Email
Ředitelka ZŠ; vychovatelka školní družiny Katarína Hurychová 733 424 559, 720 694 808 reditel@svobodnazs.cz
Zástupkyně ředitelky; vedoucí vychovatelka školní družiny; lektorka kroužku němčiny Kristýna Brabcová 732 709 150 zastupce@svobodnazs.cz
Učitelka 3. třídy Alena M. Schnellyová 723 385 631 alena.schnellyova@svobodnazs.cz
Učitelka 2. třídy Kateřina Szaffnerová 723 389 119 katerina.szaffnerova@svobodnazs.cz
Učitelka 1. třídy Tereza Vitnerová 604 983 609 tereza.vitnerova@svobodnazs.cz
Administrativní podpora – objednávky, dodávky materiálu a služeb Eva Matuszewská 604 380 894 eva.matuszewska@svobodnazs.cz
Administrativní podpora – stravování, organizační podpora Zuzana Čermáková 733 424 559 info@svobodnazs.cz
Školní družina   730 134 654