Svobodná základní škola, o.p.s.

Kontakty

Obecně prospěšná společnost
Funkce Jméno Telefon Email
Předsedkyně správní rady Vanda Tomšovičová 604 940 746 waldorf.litomerice@gmail.com
Ředitelka o.p.s.; zástupkyně ředitelky ZŠ Katarína Hurychová 720 694 808 zastupce@svobodnazs.cz
       
Svobodná základní škola
Funkce Jméno Telefon Email
Ředitelka ZŠ; vedoucí vychovatelka školní družiny Věra Dvořáková 733 424 559, 777 197 497 reditel@svobodnazs.cz
Učitelka 2. třídy Alena M. Schnellyová 723 385 631 alena.schnellyova@svobodnazs.cz
Učitelka 1. třídy Kateřina Szaffnerová 723 389 119 katerina.szaffnerova@svobodnazs.cz
Administrativní podpora Eva Matuszewská 604 380 894 eva.matuszewska@svobodnazs.cz
Objednávky, dodávky materiálu a služeb   604 380 894 info@svobodnazs.cz
Školní družina   730 134 654 druzina@svobodnazs.cz
Lektorka kroužku NJ Kristýna Brabcová 732 709 150 kristyna.brabcova@seznam.cz