Svobodná základní škola, o.p.s.

Kristýna Brabcová (zástupkyně ředitelky a vychovatelka ŠD)

Kristýna Brabcová

Pocházím z Prahy a dětství jsem prožila v krásném prostředí na okraji Tiché Šárky. Rodinné prostředí mi umožnilo dostatek volného pohybu a zároveň pevných hranic a tyto principy se do mého života vetkaly jako velmi důležité. Po gymnáziu jsem studovala pětiletý obor léčebné pedagogiky a sociálního umění na Akademii Tabor v Praze, kde jsem se potkala s principy waldorfské pedagogiky a světovým názorem antroposofie. Před dvanácti lety jsme se s rodinou přestěhovali do malé obce v Českém středohoří.

V roce 2009 jsme společně s několika přáteli založili občanské sdružení Waldorfská iniciativa Litoměřice. Toto sdružení si dalo za cíl založit takovou školu, která bude pružně reagovat na potřeby dětí a bude je doprovázet na jejich cestě za poznáním, tak, aby mohly zůstat svobodné a přitom dostaly bezpečné hranice. Proces realizace trval dlouho, ale vyplatilo se.

Oblast waldorfské pedagogiky mě dovedla až ke studiu antroposofické arteterapie. Čtyřleté studium jsem dokončila v roce 2015. Umění je tvůrčí proces, který činí svět lidí bohatším a srozumitelnějším. Pedagogika může pracovat stejně a zároveň při respektování vývoje dítěte může přinášet i léčebné podněty. Právě tak mě baví pracovat s dětmi, navzájem se od sebe učit a společně se rozvíjet a obohacovat. Jak s mými třemi dětmi doma, tak s dětmi ve škole, kde se budeme potkávat ve školní družině a při poznávání německého jazyka.