Svobodná základní škola, o.p.s.

Školní družina

Svobodná základní škola nabízí dětem jedno oddělení s kapacitou 30 dětí. S nárůstem počtu tříd dojde i k rozšíření kapacity školní družiny.
Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině činí 2 400 Kč za rok.
Vedoucí vychovatelkou družiny a zároveň ředitelkou školy je Věra Dvořáková.

Provozní doba:
6:30 – 8:30
11:40 – 16:30

Ve školním roce 2016/2017 jsme otevřeli 1 kroužek školní družiny:

  • Němčina

Cena za kroužek je ve školním roce 2016/2017 stanovena na 100,- Kč za měsíc. Po odečtení prázdninových dní a dní volna je cena na tento školní rok celkem 800,-Kč.

Kroužky školní družiny jsou otevřeny také dětem z jiných základních škol a dětem na individuálním vzdělávání.
Velmi bychom uvítali zájem rodičů o vedení nějakého dalšího zájmového kroužku, rádi pak naši nabídku rozšíříme.
V rámci družiny budeme také pečovat o blízké okolí školy – vysazovat zeleň a květiny, zametat, hrabat listí apod. Vše v závislosti na počasí a aktuální potřebě. Děti se tak naučí odpovědnosti za své okolí a aktivně se zapojí do utváření prostředí, ve kterém budou trávit svůj čas. Každou středu navštěvujeme DS Kréta a pomáháme zde s péčí o poníky (hřebelcování, krmení atd.).

O všech podrobnostech jsou rodiče informováni na začátku školního roku a na třídních schůzkách během školního roku.

V důsledku rozšiřování kapacity hledáme pro školní rok 2017/2018 do naší družiny vychovatele. Zájemci mohou kontaktovat ředitelku školy na adrese reditel@svobodnazs.cz.

Přihláška do školní družiny
Titulek : Přihláška do školní družiny (364 KB)
Název : 1408966051_prihlaska_sd.pdf