Svobodná základní škola, o.p.s.

Školní družina

Svobodná základní škola nabízí dětem dvě oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 46 dětí.
Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině činí 2 400 Kč za rok.
Vedoucí vychovatelkou družiny a zároveň zástupkyní ředitelky školy je Kristýna Brabcová.

Provozní doba:
6:45 – 9:00
12:00 – 15:00

V závislosti na rozvrhu hodin jednotlivých ročníků v daném školním roce.

Související služby školní družiny:
7:44 – doprovod dětí z autobusové zastávky v Třebušíně do družiny

8:15 – doprovod dětí autobusem z Litoměřic do Třebušína

doprovod dětí na autobus do Litoměřice s časy odjezdů: 13:13, 14:13, 15:13

(ve spoji v 15:13 je zajištěn – kromě čtvrtků –  doprovod do Litoměřic)

Doprovod v autobuse je zajištěn formou dobrovolnické služby.

Ve školním roce 2017/2018 nabízí školní družina tyto zájmové kroužky:

  • Němčina
  • Keramika
  • Včelaření

Cena za kroužky je stanovena v platném ceníku služeb.

Kroužky školní družiny jsou otevřeny také dětem z jiných základních škol a dětem na individuálním vzdělávání.
V rámci družiny budeme také pečovat o blízké okolí školy – vysazovat zeleň a květiny, zametat, hrabat listí apod. Vše v závislosti na počasí a aktuální potřebě. Děti se tak naučí odpovědnosti za své okolí a aktivně se zapojí do utváření prostředí, ve kterém budou trávit svůj čas.

Rádi bychom v průběhu školního roku navázali bližší spolupráci se spolkem Pro Třebušín a s místním Domem s pečovatelskou službou.

Každý pátek budeme pomáhat jedné z místních rodin s péčí o kozy a králíky (krmení, výměna podestýlky atd.).

O všech podrobnostech jsou rodiče informováni na začátku školního roku a na třídních schůzkách během školního roku.

Velké poděkování patří společnosti Mondi Štětí, a. s. , která podpořila kroužek včelaření částkou 29 630 Kč. 

Přihláška do školní družiny
Titulek : Přihláška do školní družiny (364 KB)
Název : 1408966051_prihlaska_sd.pdf