Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Organizace zápisu

Zápis dětí do 1. třídy pro nový školní rok 2018/2019 proběhne v termínech středa 4. dubna, pátek 6. dubna a pondělí 9. dubna 2018 (vždy od 13:30 do 18:00).

Termín je nutno si předem rezervovat na adrese zastupce@svobodnazs.cz

Zápis bude probíhat v prostorách školy (na adrese Třebušín 115). K zápisu prosím přineste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Kapacita 1. ročníku ve školním roce 2018/2019 je 15 žáků.

Pro školní rok 2018/2019 přijímáme do první třídy děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Děti, které se narodily od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012, přijímáme pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny. Děti, které se narodily od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013, můžeme přijmout pouze na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a obvodního lékaře.

Dne 9. dubna 2018 bude zápisu přítomna speciální pedagožka školy, Mgr. Karolína Ranglová. Tento termín je přednostně určen zájemcům se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem narozeným od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013.

Speciální pedagožka spolu se zákonnými zástupci dítěte (a ideálně též na základě pozorování práce dítěte při zápise) vyhodnocují, zda je vzdělávání v podmínkách Svobodné základní školy, o.p.s. pro dítě vhodné. Konečné rozhodnutí je na zákonných zástupcích dítěte.

Desatero pro rodiče
Titulek : (206 KB)
Název : desatero-pro-rodice.pdf
Manuál rodičů waldorfského předškoláka
Titulek : (1 MB)
Název : manual-rodicu-waldorfskeho-predskolaka.pdf
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Titulek : (387 KB)
Název : zadost-o-prijeti-ditete-k-zakladnimu-vzdelavani.pdf