Svobodná základní škola, o.p.s.

Svobodná škola našla zázemí v Terezíně (Litoměřický deník)