Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Středověká slavnost

Minulý víkend se na hradě Helfenburku konala středověká slavnost žáků 6.ročníku. Přípravy na slavnost prolínaly vyučování v průběhu celého školního roku. Středověk byl hlavním tématem epochy dějepisu, žáci se učili hrát na flétny středověké písně, zpívat a tančit středověké tance, a dokonce i žonglovat. V rámci pracovního vyučování vyráběli dřevěné meče, na šicím stroji šili mošny a drhali opasky ke středověkému oděvu. Vše se však vyplatilo .

Od pátečního dopoledne začali žáci připravovat slavnost na hradě. Uvařili si na ohni a přespali ve věži a tak trochu mohli vyzkoušet středověk na vlastní kůži. V sobotu byl pro žáky připraven program skupiny historického a scénického šermu, kde Páni z Johnsdorfu vyprávěli o životě bojové jednotky rytířského a špitálního řádu johanitů, předvedli ukázky bojů s různými druhy zbraní a učili naše šesťáky šermovat. 

Krátce po sobotním poledni se začal plnit slavnostní stůl pokrmy, které přinesli a připravili rodiče (nechyběly tradiční řepáky, obilné placky a další dobroty). Za doprovodu orchestru začala celá slavnost. Budoucí dvorní dámy a rytíři (naši šesťáci) se představili králi a královně. Recitovali báseň F. Schillera Rukavička, zatančili si společně kruhový i řadový tanec, ke kterému přizvali i své rodiče a nakonec byly dívky přijaty ke dvoru a chlapci pasováni na rytíře. 

Déšť celou slavnost uzavřel a všichni se odebrali do svých domovů, s vědomím toho, jaké pohodlí přináší 21. století oproti středověku.