Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

ZÁPISY PROBĚHNOU ONLINE

Ani letos nám vzhledem k situaci kolem nemoci covid-19 nezbývá nic jiného, než uspořádat v dubnu zápisy do 1. tříd online.

Naše škola volí opět tento přístup:

1) Formální zápis online

2) „Zápis pro děti“ – jakmile to bude z objektivních důvodů možné

K bodu 1) – FORMÁLNÍ ZÁPIS ONLINE

Své dítě budete moci zapsat ke vzdělávání na naší škole s využitím aplikace Škola online.

Kdykoliv v rozmezí 1. 4. až 25. 4. prosím klikněte na odkaz ZÁPIS ONLINE na našich webových stránkách a vyplňte požadované údaje.

Po vyplnění všech potřebných údajů a odeslání elektronické verze Vám bude e-mailem zaslána přihláška ke vzdělávání v PDF verzi. Tuto prosím doručte do školy jedním z následujících způsobů:

 • Odešlete datovou schránkou na adresu xf3fjtu,
 • Odešlete elektronicky podepsané prostřednictvím e-mailu na adresu reditel@svobodnazs.cz,
 • Odešlete podepsané doporučeně poštou na adresu Třebušín 115, 412 01 Litoměřice (v takovém případě požádejte poštu o potvrzení doručení formou SMS),
 • Doručte osobně do školy v úředních hodinách,
 • Doručte podepsané do poštovní schránky školy na adrese Třebušín 115 (doručení Vám následně potvrdíme).

K vyplněné žádosti prosím doložte kopii či sken:

 • rodného listu dítěte,
 • potvrzení o vzdělání v oblasti waldorfské pedagogiky (pokud máte),
 • (k potvrzením z účasti na loňském předzápisovém setkání pro zájemce se v letošním roce nepřihlíží).

Poznámka 1: Vygenerovaná PDF přihláška je obsáhlejší – vyžaduje některé další údaje. Ty však není nutné v této fázi vyplňovat.

Poznámka 2Prosím, aby tak postupovali i ti z Vás, kteří nám již doružili vyplněnou žádost o přijetí ke vzdělávání na našem formuláři. V rámci zápisu online žel není možné použít náš vlastní formulář.

Poznámka 3: Individuální prohlídky školy, které měly proběhnout v týdnu od 22. 3. se ruší. O náhradním termínu budete informováni, jakmile to bude možné. To samé platí o náslechu ve výuce. Snad jej bude možné ještě v tomto školním roce zrealizovat…. V těchto omezených podmínkách se nyní snažíme alespoň pravidelně vkládat na facebook ukázky z činnosti školy. K dispozici je také prezentace školy a další podklady k waldorfské pedagogice jako takové.

Nezbytná upřesnění a doplnění

 • I žáci, kterým byl loni udělen odklad, se musí znovu účastnit zápisu.
 • Pokud uvažujte o odkladu, podejte si prosím co nejdříve žádost o odklad povinné docházky (ke stažení zde; možno vyplnit i prostřednictvím Školy online). Žádost je nutno doložit vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Tyto přílohy není v současné situaci nezbytné dokládat – doložíte, jakmile je budete mít k dispozici.
 • Pokud uvažujete o odkladu, pokud je Vaše dítě narozené v červenci či srpnu nebo pokud víte, že Vaše dítě bude do budoucna potřebovat při vzdělávání podpůrná opatření (například asistenta pedagoga, speciální pomůcky atp.), prosím, využijte možnosti kontaktovat naši speciální pedagožku  Kateřinu Braunovou(specialni.pedagog@svobodnazs.cz; 777 129 299). Využijte prosím této možnosti. Konzultace může být prospěšná nejen Vám, ale také nám – např. včas zajistit asistenta pedagoga pro Vaše dítě.
 • V této souvislosti připojuji desatero pro rodiče dětí předškolního věku.
 • Pokud uvažujete o podání žádosti o individuální vzdělávání žáka, zašlete prosím tuto žádost spolu s žádostí o zápis dítěte. Opět platí, že vyjádření školského poradenského zařízení doložíte později, jakmile to situace v zemi umožní.
 • Kapacita ročníku je pro školní rok 2021/2022 nastavena na 18 žáků. Domníváme se, že by měla být dostatečná.
 • Na našich stránkách jsou zveřejněna kritéria přijetípro případ, pokud by počet podaných žádostí převýšil kapacitu ročníku. Ke kritériím „Účast na předzápisovém setkání pro zájemce“ a „Účast na hlavním vyučování (epoše)“ se v rámci letošních zápisů nepřihlíží. Skutečnosti potřebné pro doložení splnění kritérií – např. potvrzení o vzdělání v oblasti waldorfské pedagogiky – prosím odešlete spolu s vyplněnou žádosti o přijetí.
 • Jak jistě víte, můžete se zapsat na více škol. Toto zdůrazňuji zejména z toho důvodu, že jsme nemohli dokončit proces vzájemného poznávání se. A z tohoto důvodu tedy možná ještě necítíte, že byste měli pro své rozhodnutí – kterou školu vybrat – dostatek informací. K tomu můžeme nabídnou následující:
  • Každý všední den jsem mezi 9. a 13. hodinou k dispozici na telefonu, abych zodpověděla Vaše dotazy, které Vám možná ještě nebyly zodpovězeny.
  • Jak jsme již uvedla – jakmile to bude možné, umožníme individuální prohlídky školy i náslech ve výuce.
  • A pokud by nás náhodou do školy v tomto školním roce již nepustili, pak se dá změnit názor ohledně výběru školy ještě i do konce srpna…
 • A ještě jedna informace, která Vás určitě velmi zajímá – v současné době jednáme s několika zájemci o post učitele v 1. třídě. Stále jsme i otevřeni novým zájemcům o tuto pozici. Před koncem května bude učitel/ka vybrán/a a prostřednictvím našich webových stránek Vám bude představen/a. Je běžnou praxí na naší škole, že se učitel před zahájením školního roku setká s rodiči (a na akcích školy obvykle i s dětmi) a o budoucím žáčkovi či žákyni společně pohovoří. Učitel tak v první třídě nevítá neznámé tváře, ale těší se na konkrétní osobnosti, které již mohl do určité míry poznat a na jejich vzdělávání se připravit.

 

K bodu 2) – „ZÁPIS PRO DĚTI“

Účast na zápisu vnímáme jako velice důležitý přechodový rituál.

Nedokážeme si vůbec představit, že by si jej dítě neprožilo.

Proto se pro zájemce určitě uskuteční, jakmile to situace dovolí. Jen ještě nevíme kdy – snad již v květnu. A pokud ne, tak nejpozději v srpnu.

V každém případě Vám o tom dámě včas vědět. Účast bude dobrovolná.

Vážení rodiče, omlouvám se za tak obsáhlé informační. Nutí mne k tomu daná situace. Přála bych si, abyste měli všechny potřebné informace pro zdárný průběh zápisu i pro Vaše rozhodnutí o budoucím vzdělávání Vašich dětí.

Jak jsem již uvedla – pokud potřebujete cokoliv dovysvětlit, neváhejte se na mne obrátit.

Srdečně Vás zdravím a těším se s řadou z Vás na (snad brzké) osobní setkání.

Katarína Hurychová, ředitelka školy

 

Desatero pro rodiče
Titulek : (206 KB)
Název : desatero-pro-rodice-3.pdf